DIC Resco

Là kênh vận hành, khai thác, phân phối bất động sản từ tập đoàn DIC